DOCUMENTACIÓN E ENLACES DE INTERESE

Duplicado de microchip inxectable

É posible a perda ou máis frecuentemente, a inactivación dos microchip inxectables. Nestes casos é necesario implantar un novo microchip coa mesma codificación que o microchip inicial.

 • O solicitante debe presentar a solicitude de emisión dun duplicado na OAC
 • Os SSVVOO comproban cun lector que efectivamente o animal é o que consta no DIE e que non posúe microchip activo
 • Os SSVVOO asinan a solicitude indicando a conformidade da petición
 • O solicitante fai a solicitude oportuna ao colexio veterinario correspondente
 • O colexio de veterinarios pide o duplicado á empresa subministradora e llo remite ao veterinario identificador
 • O veterinario identificador implanta o microchip e comunica mediante email a nova codificación (22 díxitos iguais ao chip anterior + 1 díxito distintivo de que se trata dun duplicado) a Siregal.
 • Siregal traslada a nova codificación do animal a Sistema Integrado
 • O veterinario identificador debe incluír a nova pegatina da codificación do chip:
  • Nos DIEs antigos (Regulamento (CE) No 504/2008): o veterinario identificador debe incluír a nova pegatina da codificación do chip na sección I do DIE (na parte superior do punto (5) Código do transpondedor, se non oculta a posible información que poida existir na reseña). Sinalará unha referencia do tipo Ver páxina 34 e nesta páxina indicará que: "En data X foi implantado un microchip duplicado por inactivación/perda do microchip orixinal", que asinará e selará.
  • Nos DIEs novos (Regulamento (CE) No 262/2015) : o veterinario identificador debe incluír a nova pegatina da codificación do chip na sección I C do DIE e indicará que "En data X foi implantado un microchip duplicado por inactivación/perda do microchip orixinal", que asinará e selará.

Engádese aquí o modelo de solicitude de duplicado de inxectable